พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น)

0-2385-4009, 08-1916-0105
keepcool-pp-polygroup@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น) - ปลอกหุ้มกระป๋องเบียร์

  ปลอกหุ้มกระป๋องเบียร์

 • พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น) - ปลอกหุ้มขวดเบียร์

  ปลอกหุ้มขวดเบียร์

 • พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น) - รับสั่งทำโฟมหุ้มขวดเบียร์

  รับสั่งทำโฟมหุ้มขวดเบียร์

 • พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น) - โรงงานผลิตยางหุ้มขวดเบียร์ กระป๋องเบียร์

  โรงงานผลิตยางหุ้มขวดเบียร์ กระป๋องเบียร์

 • พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป (ปลอกเก็บความเย็น) - ปลอกสวมใส่หุ้มขวดเบียร์ กระป๋องเบียร์

  ปลอกสวมใส่หุ้มขวดเบียร์ กระป๋องเบียร์